Klinisch onderzoek naar de werking van F.A.S.T.

"Effectiviteit en tolerantie studie van een shampoo/conditioner systeem om de haargroei te versnellen"

Studienummer 10S-0802, 22 december 2010
Uitgevoerd namens Nisim International
Uitgevoerd door Evalulab, Marie-Laure Oula M.Sc., R&D Directeur
5475 Pare, Suite 206 Mont-Royal, Quebec, H4P 1P7 Canada
 
Dit is een samenvattend verslag:

Doel: Het voornaamste doel van deze studie is het bepalen van de effectiviteit van een shampoo/conditioner systeem dat de haargroei kan versnellen d.m.v. een uitwendige methode, in dit geval door het verven van het haar en het verrichten van metingen van het haar vanaf de hoofdhuid om de 42 dagen (6 weken).
Deze studie is uitgevoerd bij 20 gezonde vrouwen en uitgevoerd over drie perioden van 42 dagen met een totaal van 18 weken. De eerste periode was de periode dat de deelnemers hun normale routine hebben gevolgd en hun haar gewassen hebben op de voor hun gebruikelijke manier. Tijdens de andere twee perioden werden de vrijwilligers verzocht om de proefbehandeling een keer per dag toe te passen. De snelheid van de haargroei, vastgesteld op verschillende tijdpunten, werd met elkaar vergeleken. De vrijwilligers hebben zelf ook de effecten van de behandeling beoordeeld d.m.v. het invullen van een beoordelings vragenlijst.
Het secundaire doel van de studie was om te beoordelen of de deelnemers het testproduct konden waarderen en konden tolereren op de hoofdhuid tijdens normaal gebruik.

Onderzoekstype: Dit onderzoek is uitgevoerd met gebruik van een mono-centric en open eind, wat inhoudt dat de onderzoeker, de deelnemers en de opdrachtgever bekend waren met het testmateriaal. De behandeling was samengesteld uit twee producten met daarop labels met de tekst FAST shampoo en FAST conditioner.

Duur van het onderzoek: Het onderzoek vond plaats van 2 augustus 2010 t/m 6 december 2010

Protocol: De deelnemers zijn meegenomen naar Vogue salon in Montreal (Quebec CA.) Daar werd het haar van de deelnemers gekleurd met een kleur naar keuze. De deelnemers werden verzocht om door te gaan met de shampoo en conditioner die zij voor het onderzoek ook gebruikten. Zij kregen de instructie om geen producten te gebruiken die de haargroei konden bevorderen. Er zijn fotos genomen van de haren en de kwaliteit van het haar met het doel dit later te kunnen vergelijken. Op dag 42 van het onderzoek kwamen alle deelnemers terug naar de salon en werd een vergelijkbare foto genomen als de eerste foto. Tevens werd het haar opgemeten op 4 verschillende plaatsen op het hoofd (Vertex, Frontal, Parietal and Occipital) Deze opmeting werd verricht nadat een pierce cap bij de deelnemers op het hoofd was geplaatst, daarna is het haar gemeten in de aangewezen gebieden van 6 cm2. Twee keer om zeker te zijn van de gegevens. Daarna is bij de deelnemers het haar wederom geverfd en kregen zij de instructie om de FAST shampoo en conditioner te gaan gebruiken en hierbij de aanwijzingen op het label te volgen. Op dag 84 van het onderzoek kwamen alle deelnemers terug om dezelfde handelingen van dag 42 te herhalen. Op dag 126 van het onderzoek kwamen alle deelnemers terug voor de laatste opmeting en controle

Acceptatie van de behandeling: 20 deelnemers werden vrijwillig aangetrokken voor het onderzoek. Eén ervan heeft het onderzoek niet afgemaakt. De resterende 19 deelnemers hebben het onderzoek in zijn geheel doorlopen. Op dag 84 werd bij 6 deelnemers de suggestie gewekt dat zij niet genoeg product gebruikten ten aanzien van de andere deelnemers. Zij kregen daarom de instructie om de hoeveelheid die zij dagelijks gebruikten te verhogen. Deze instructie is door bijna iedereen opgevolgd. De gemiddelde hoeveelheid shampoo en conditioner die dagelijks gebruikt werd ligt rond de 12 à 13 gram per dag.

Als onderdeel van het zelfonderzoek werd aan de deelnemers gevraagd om de tolerantie van de behandeling aan te geven op diverse punten met de beoordeling 'Geen', 'Licht' en 'Gemiddeld tot hoog'.

Na 126 dagen waren de bevindingen als volgt: 

Criteria  None   Slight   Moderare to high 
Redness 100%  0% 0%
Burning 100%  0% 0%
Itching 89% 11% 0%
Peeling Dandruff  68% 16% 16%

(Comment added by Nisim International - Itching and Dandruff was likely caused by not rinsing thoroughly enough)

Sensory Attributes: Participants were asked to indicate if they appreciated or highly appreciated a specific sensory attribute.

Criteria  Total appreciated 
Easy Rinsing - shampoo 95%
Easy Rinsing - conditioner  95%
Feeling after hair dry 89%
Fragrance - shampoo 75%
Fragrance - conditioner 74%

Perception of Treatment Efficacy: Participants were asked to rate if they saw "NONE", "SLIGHT", "MODERATE TO HIGH" relative to certain attributes.

Criteria  None   Slight   Moderate to high 
Neatness sensation 0% 0% 100%
Shiny finish improvement  11% 5% 84%
Nourishing effect 10% 11% 79%
Healthy appearance 10% 16% 74%
Hydrated appearance 5% 21% 74%
Hair growth improvement 10% 16% 74%
Silky appearance 11% 26% 63%

Hair Growth Rate - Average Results:
On average the 19 volunteers had a growth rate of 1.7 cm in the initial 42 day period. After the first test period the average growth rate increased to 2.0 cm. This is an average increase of 17% considered to be statistically significant. After the second test period the average growth rate increased to 2.2 cm or a 30% increase. The highest growth rate observed over the test period was 99% the lowest was 5%.

In all cases the rate of hair growth increased between sessions 1 and 2 this indicates clearly that the longer the product is used the better the results.